Laden...
Deel deze vacature

Teamverantwoordelijke Klantenwerken

Locatie:  Gent
Datum:  13-nov-2020
Situering van de functie

Klantenwerken staat in voor alle klantgestuurde opdrachten van A tot Z voor drinkwater en riolering. Denk hierbij onder meer aan het plaatsen van drinkwateraansluitingen en rioolaansluitingen, het keuren van de binneninstallaties en het plaatsen of vervangen van een watermeter. De divisie bestaat per werkingsgebied uit een team met zowel administratieve als technische medewerkers.

Functie

Je krijgt de dagelijkse leiding over een team van ongeveer 10 administratieve medewerkers die instaan voor de offertefase, planning van de werken bij de klant en administratieve afhandeling. Omwille van de techniciteit van de werken wordt nauw samengewerkt met het team projectcoördinatoren.  Als teamverantwoordelijke coördineer je de dagdagelijkse werking van het team, werk je procesoptimalisaties uit en faciliteer je de samenwerking met de andere teams en aannemers.


De dagelijkse operationele werking van het team coördineren en optimaliseren opdat de doelstellingen herhaald worden

•    opvolgen van de tijdige en kwaliteitsvolle uitvoering van de opdrachten
•    opmaken en bewaken van de operationele planning voor het team
•    oplossings- en klantgericht optreden bij problemen en klachten
•    permanent oog hebben voor efficiëntie en kwaliteit
•    meewerken aan de ontwikkeling en/of verbetering van de werkmethodes en –procedures om de werking van het team te optimaliseren

Leiding geven aan het team en medewerkers coachen

•    verantwoordelijkheid opnemen voor de werking van het team
•    medewerkers motiveren om de hen toegewezen taken tijdig en kwaliteitsvol af te werken
•    medewerkers ondersteunen, begeleiden en stimuleren
•    fungeren als aanspreekpunt voor medewerkers en zorgen voor informatiedoorstroming naar de medewerkers
•    bespreken van de resultaten en feedback geven over geleverde prestaties
•    opleidingsnoden van medewerkers detecteren en bespreken

De efficiëntie van de dienst helpen optimaliseren via het ondersteunen van medewerkers, overleggen en rapporteren aan de dienstchef

•    knelpunten in processen bespreken en oplossingen voorstellen
•    rapporteren over de stand van zaken en realisaties van dossiers en deelprojecten
•    planning en prioriteiten bespreken rekening houdend met het doel van het departement

Instaan voor het correct opleveren van dossiers en projecten door samen te werken met collega’s, belanghebbenden en andere diensten

•    loyaal samenwerken met andere diensten
•    regelmatig uitwisselen van ervaring en informatie
•    deelnemen aan overleg en coördinatievergaderingen
•    onze organisatie op adequate wijze vertegenwoordigen bij externe instanties – vennoten, klanten, aannemers
 

Profiel

Je hebt een masterdiploma.
Je kan terugvallen op meer dan 2 jaar ervaring binnen een relevante functie.
Je hebt leidinggevende ervaring of bezit het potentieel hiertoe
Je aanpak getuigt van analytisch inzicht, een klantgerichte houding en een actieve zoektocht naar pragmatisch werkbare oplossingen.
Je streeft dagelijks met jouw team naar een uitmuntende dienstverlening. 
Je bent heel nauwkeurig maar behoudt ook vlot het overzicht.
Je bent sterk in Excel en hebt ervaring met een ERP-systeem. Ervaring met SAP is een troef. 

Competenties
Assertieve bescheidenheid
Betrokkenheid
Betrouwbaarheid
Klantgerichtheid
Aanpassingsvermogen
Aansturen
Integreren
Motiveren
Plannen en organiseren
Vertrouwensrelatie opbouwen
Aanbod

Je vindt bij ons een uitdagende job met de nodige opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden én een mooie balans werk-privé. We bieden een contract van onbepaalde duur met plaats van tewerkstelling Gent. Naast het loon bieden we ook diverse extralegale voordelen: maaltijdcheques (€8 per dag), een hospitalisatieverzekering, tussenkomst voor milieuvriendelijk woon-werkverkeer, mogelijkheid tot bedrijfsfiets, tussenkomst internetabonnement, compensatie van overuren in verlof, een uurrooster van 40u/week met flexibele uurregeling,…

 

 

Selectieprocedure

De kracht van onze dienstverlening is de diversiteit en deskundigheid van onze teams. FARYS|TMVW focust op kwaliteiten en competenties van medewerkers ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, seksuele geaardheid of afkomst.

Voor meer informatie over deze vacature of selectieprocedure kan je contact opnemen met Thomas Van Geert via job@farys.be.


Vacaturesegment: ERP, SAP, Technology