Laden...
Deel deze vacature

Procesbeheerder Klantenwerken

Locatie:  Gent
Datum:  3-mrt-2021

Situering van de functie

Bij FARYS|TMVW staat de klant centraal. We vinden het belangrijk om al onze activiteiten correct, kwalitatief en met respect voor de klant uit te voeren. Hierbij staat het departement Klantenwerken in voor alle klantgestuurde opdrachten van A tot Z voor drinkwater en riolering. Denk hierbij onder meer aan het plaatsen van drinkwateraansluitingen en rioolaansluitingen, het keuren van de binneninstallaties en het plaatsen of vervangen van een watermeter. Het departement bestaat per werkingsgebied uit een team met zowel administratieve als technische medewerkers en deze teams worden ondersteund door de centrale staf, waar zich deze vacature situeert.

Functie

Als procesbeheerder speel je een cruciale rol in het realiseren van een uniforme inrichting van de bedrijfsprocessen in het departement klantenwerken. Alsook bij het optimaal afstemmen van onze applicaties op onze bedrijfsprocessen. 

 • Je brengt onze processen gestructureerd in kaart door de bestaande procesbeschrijvingen en werkinstructies te analyseren en waar mogelijk te optimaliseren. Wanneer je kansen ziet om ook de processen efficiënter of klantgerichter te maken, juichen we dat uiteraard zeker toe. 
 • Je integreert dit vervolgens in een professioneel en laagdrempelig Business Process Management systeem. Je maakt behapbare en makkelijk te overschouwen procesflows. Zo voorzie je ons departement van een performant proceskader dat ons helpt om effectief én efficiënt tegemoet te komen aan de noden van onze klanten. 
 • Je speelt eveneens een cruciale rol bij het structureren en borgen van bestaande kennis en ervaring binnen het departement. Je zoekt daarbij naar manieren en systemen om die kennis niet alleen adequaat te verzamelen en verzekeren, maar ook over te brengen naar (nieuwe) medewerkers via vormingen. Je volgt het verloop van die logisch opgebouwde vormingen ook van dichtbij op. 
 • Je staat tot slot in verbinding met de process owners en capteert (pro)actief welke proceswijzigingen op til staan of nodig zijn vanuit de praktijk. Je houdt ons BPM-systeem spontaan up to date, overzichtelijk en inzichtelijk en ziet erop toe dat alle betrokken stakeholders correct en tijdig geïnformeerd worden.

 

Je formuleert adviezen vanuit een inhoudelijke expertise en neemt verantwoordelijkheden op voor taken of activiteiten binnen het kennisdomein

 • Je neemt verantwoordelijkheid op voor toegewezen taken en verantwoordelijkheden
 • Je staat in voor het beheren van (complexere) processen
 • Je verwerft inzicht en adviseert verschillende alternatieve oplossingen binnen je kennisdomein
 • Je fungeert als contactpersoon voor jouw kennisdomein (intern en extern)
 • Je brengt specifieke kennis en expertise aan om jouw taken kwaliteitsvol af te werken

 

Je verwerft kennis inzake het kennisdomein, houdt deze actueel en gebruikt deze doelgericht

 • Je houdt op actieve wijze je kennis van het vakdomein up-to-date 
 • Je formuleert voorstellen in lijn met wijzigingen van het vakdomein om de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten
 • Je wisselt kennis en ervaring uit met collega’s

 

Je helpt de efficiëntie van de dienst optimaliseren via het ondersteunen van medewerkers en het overleggen en rapporteren aan je leidinggevende

 • Je adviseert proceseigenaars: je bespreekt knelpunten in processen, stelt oplossingen voor en implementeert deze mee 
 • Je rapporteert over de stand van zaken en realisaties van dossiers en deelprojecten
 • Je bespreekt planning en prioriteiten rekening houdend met het doel van het departement
 • Je volgt de evolutie in het vakgebied op met het oog op voortdurende verbetering van de dienstverlening

 

Je staat in voor het correct opleveren van jouw taken door samen te werken met collega’s, belanghebbenden en andere diensten

 • Je werkt loyaal samen met andere diensten
 • Je wisselt regelmatig ervaring en informatie uit
 • Je neemt deel aan overleg en coördinatievergaderingen

Profiel

 • Je bezit een masterdiploma en blikt terug op een tweetal jaar ervaring in een relevante context (bv. een omgeving gekenmerkt door technische processen en/of processen inzake technische dienstverlening)
 • Je hebt kennis van en ervaring met business process management (BPM) en de procesbeheer cyclus
 • Je bent vertrouwd met kwaliteitssystemen zoals ISO 9000 en met het opstellen van standard operating procedures (SOP’s); heb je bovendien een (basis)kennis van risicomanagement dan is dat zeker een meerwaarde
 • Je krijgt energie van werken in een omgeving die regelmatig evolueert
 • Je hebt bij ons een grote streep voor als teamspeler; we hechten er belang aan te luisteren naar elkaar, maar verwachten van jou ook een constructief-assertieve ingesteldheid vanuit jouw expertise
 • Je bent analytisch sterk en houdt ervan om in een complexe omgeving een veelheid aan informatie helder te structureren en te vertalen naar inzichtelijke procesflows; ervaring met software om flowcharts, work- of procesflows te maken is dan ook aangewezen
 • Je bent vertrouwd met werken binnen een ERP-systeem, heb je ervaring met SAP en MS Visio dan is dat zeker mooi meegenomen

Competenties

Assertieve bescheidenheid
Betrokkenheid
Betrouwbaarheid
Klantgerichtheid
Integreren
Plannen en organiseren
Aansturen
Vertrouwensrelatie opbouwen
Vernieuwen
Aanpassingsvermogen

Aanbod

Je vindt bij ons een uitdagende job met de nodige opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden én een mooie balans werk-privé. We bieden een contract van onbepaalde duur met plaats van tewerkstelling Gent. Naast het loon bieden we ook diverse extralegale voordelen: maaltijdcheques (€8 per dag), een hospitalisatieverzekering, tussenkomst voor milieuvriendelijk woon-werkverkeer, mogelijkheid tot bedrijfsfiets, tussenkomst internetabonnement, compensatie van overuren in verlof, een uurrooster van 40u/week met flexibele uurregeling,…

 

 

Selectieprocedure

De kracht van onze dienstverlening is de diversiteit en deskundigheid van onze teams. FARYS|TMVW focust op kwaliteiten en competenties van medewerkers ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, seksuele geaardheid of afkomst.

Voor meer informatie over deze vacature of selectieprocedure kan je contact opnemen met Kenneth Bruggeman via job@farys.be.


Vacaturesegment: ERP, SAP, Technology