Expert Riolering en Wegenis

Locatie:  Gent
Datum:  15 feb. 2024

Situering van de functie

In deze functie maak je deel uit van de afdeling Netinfradiensten die alle werken bundelt rond de exploitatie en uitbouw van de drinkwater- en rioleringsinfrastructuur op openbaar domein. De operationele diensten, die opereren vanuit 4 locaties, worden ondersteund door de stafdienst van Netinfradiensten.
Je maakt deel uit van een team van projectleiders die instaan voor de aanleg van riolerings- en wegeniswerken. Jij focust daarbij op het beheer van kennis en expertise en het overbrengen van deze kennis en expertise naar de collega-projectleiders.

Functie

Vanuit jouw expertise inzake een volledig projectverloop van een riolerings- en wegenisproject (van opstart tot oplevering) ben je verantwoordelijk voor het beheer en de coördinatie van dit kennisdomein.
Je neemt de leiding en coördinatie op jou van interne werkgroepen die voornamelijk een technische inhoud hebben maar die ook verband houden met de regelgeving rond overheidsopdrachten. 
Parallel vertegenwoordig je ons bedrijf in externe technische werkgroepen zoals VLARIO en Aquaflanders.
Om de voeling met het werkveld te behouden, beheer je daarnaast ook nog steeds één of twee projecten.
Dit alles doe je binnen de bedrijfsstrategie, rekening houdend met wetgeving en evoluties in het (deel-)vakgebied.

 

Je rapporteert aan de gebiedsmanager zone Gent.

 

Je wordt warm van volgend takenpakket:

•    Vanuit jouw onderzoekende aard houd je de evoluties in de markt en nieuwe regelgeving bij en detecteer je opportuniteiten om nieuwe inzichten te introduceren bij Farys.
•    Als sterke organisator en vanuit een intrinsieke interesse vertaal je deze naar interne werkgroepen die werken rond thema’s. Voorbeelden van thema’s zijn Farys-ontwerprichtlijnen, technische modelbestekken, bemaling, PFAS en bronmaatregelen.
•    Je zit deze werkgroepen voor, bepaalt mee de doelstelling, verdeelt de taken en volgt op.
•    Je zorgt er voor dat de werkgroep leidt tot concrete richtlijnen, standaarden, procedures en infofiches waar de projectleiders zone-overschrijdend mee aan de slag kunnen. Je zorgt er ook voor dat nieuwe regelgeving geïmplementeerd wordt in de bestaande modelbestekken/modelhoofdstukken/opdrachtdocumenten en denkt daarbij ook aan de impact op andere diensten: interventies, waterlopen, studiebureaus,… 
Je waakt er over dat de kennis en de daaruit voortvloeiende aanpak steeds up-to-date blijft en neemt hiervoor de nodige initiatieven.
•    Vanuit jouw voeling met ieders expertise kan je inschatten wie van de collega’s in welke werkgroepen past en motiveer je jouw collega’s om op-maat gepaste bijdrages te leveren.
•    Met jouw excellente communicatieve vaardigheden en enthousiaste aanpak zorg je er voor dat de kennis en aanpak zone-breed bekend zijn. Je geeft presentaties aan de collega’s, zorgt er mee voor dat de documenten per topic bijgehouden worden en vlot geconsulteerd kunnen worden en bent een aanspreekpunt terzake.
•    Je neemt deel aan en vertegenwoordigt ons bij externe werkgroepen binnen VLARIO en Aquaflanders. 
•    Vanuit jouw rol zorg je voor het nodige overleg met andere diensten binnen ons bedrijf, zoals de aankoopdienst, de juridische dienst, de financiële dienst en de stafdiensten van de zones.
•    In het kader van beleidsbeslissingen lever je de nodige rapporteringen en analyses aan en communiceer je hierover met de directie
•    Tenslotte voer je zelfstandig één maximum twee riolerings- en wegenisprojecten uit. Zo blijf je voeling houden met het werkveld. We mikken daarbij op een tijdsbesteding van ongeveer 1 dag per week.
 

Profiel

•    Je bezit een Master-diploma, bij voorkeur in ingenieurswetenschappen
•    Via een succesvolle ervaring met riolerings- en wegeniswerken, heb je het nodige inzicht verworven om je snel te kunnen inwerken in de complexe dossiers binnen Farys.
•    Je hebt tevens minimum 5 jaar ervaring in een technisch adviesverlenende rol.
•    Je kan vlot werken met de courante MS Office software en GIS-software.
•    Je beschikt over een rijbewijs B en bent bereid je te verplaatsen binnen het Farys-werkingsgebied.
 

Competenties

Assertieve bescheidenheid
Betrokkenheid
Betrouwbaarheid
Klantgerichtheid
Conceptueel denken
Coachen
Operationeel beheren
Resultaatgerichtheid
Zichzelf ontwikkelen
Overtuigen

Aanbod

Je vindt bij ons een uitdagende job met de nodige opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden én een mooie balans werk-privé. We bieden een contract van onbepaalde duur. Indien deze functie in de toekomst in aanmerking komt voor statutarisering, kan een contractuele aanwerving in deze functie leiden tot een statutaire benoeming. 


De plaats van tewerkstelling is Gent.

 
Naast het loon bieden we ook diverse extralegale voordelen: maaltijdcheques (€8 per dag), een hospitalisatieverzekering, tussenkomst voor milieuvriendelijk woon-werkverkeer, mogelijkheid tot bedrijfswagen, bedrijfsfiets, tussenkomst internetabonnement, diverse premies en kortingen, compensatie van overuren in verlof, een uurrooster van 40u/week met flexibele uurregeling, mogelijkheid tot telewerk…
 

Selectieprocedure

Interesse? Maak een profiel aan op ons portaal en solliciteer voor deze vacature. 
De selectieprocedure bestaat uit: 

  • een CV screening op basis van het profiel,
  • een eerste persoonlijke screening door HRM en online testen,
  • gevolgd door een tweede competentiegericht interview (incl. case) waarbij ook je toekomstige leidinggevende aanschuift
  • daarna volgt een extern assessment met optioneel een finaal interview met HRM en jouw leidinggevende(n)

Na elke stap laten we zo snel mogelijk weten of je geselecteerd bent voor de volgende stap en geven we je feedback.

 

 

De kracht van onze dienstverlening is de diversiteit en deskundigheid van onze teams. Farys focust op kwaliteiten en competenties van medewerkers ongeacht leeftijd, gender, beperking, seksuele oriëntatie of afkomst.

Voor meer informatie over deze vacature of selectieprocedure kan je contact opnemen met Els Maes via job@farys.be.

6 redenen om bij ons te werken

1.  Boeiende, gevarieerde functies in publieke dienstverlening met verantwoordelijkheid en lokale impact

2.  Een groot, stabiel bedrijf

3.  Duidelijke en correcte arbeidsvoorwaarden

4.  Een mooie balans privé-werk

5.  Begeleiding en opleiding

6.  Een duurzame onderneming


Vacaturesegment: Geology, GIS, Technology, Engineering