Laden...
Deel deze vacature

Adjunct teamverantwoordelijke Zones - administratie [aanwerving]

Locatie:  Brugge
Datum: 
 1. Situering van de functie

Standplaats                 Brugge, Ronse

Weddeschaal               C4 – C5 / B1 – B2 – B3

(Loopbaanpad              Organisatie)

 

 

 1. Doel

Instaan voor de dagelijkse planning, werkorganisatie, werkverdeling en coördinatie van het team om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen.

 

 

 1. Resultaatgebieden
 1. Het coördineren en motiveren van teamleden

 

Voorbeelden van activiteiten:

 • medewerkers coördineren, motiveren, begeleiden en stimuleren om de hen toegewezen taken tijdig en kwaliteitsvol af te werken
 • instaan voor de informatiedoorstroming naar de medewerkers en onderlinge efficiënte informatieoverdracht organiseren
 • problemen en conflicten bespreekbaar maken en oplossen
 • de eigen vakkennis (ook wetgeving en reglementering) en deze van collega’s up-to-date houden

 

 

 1. Een optimale dienstverlening garanderen via het oplossingsgericht opnemen van complexere dossiers, klantenvragen en deelprojecten

 

Voorbeelden van activiteiten:

 • fungeren als contactpersoon
 • prioriteiten zetten bij het aanvatten van opdrachten om deze tijdig af te werken
 • het eigen werk kritisch beoordelen om de kwaliteit ervan te garanderen
 • opvolgen van de stand van zaken in dossiers en deelprojecten

 

 

 1. De efficiëntie van de operationele entiteit helpen optimaliseren via het ondersteunen van collega’s, overleggen en rapporteren aan de leidinggevende

 

Voorbeelden van activiteiten:

 • knelpunten in processen bespreken en oplossingen voorstellen
 • rapporteren over de stand van zaken en realisaties van dossiers
 • planning en prioriteiten bespreken rekening houdend met het doel van de operationele entiteit

 

 

 

 

 1. Competentieprofiel
 1. Kerncompetenties

 

 • Betrokkenheid

Zich trots en ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten en het gevoel ‘samen de schouders er onder’ nastreven.

 

 • Klantgerichtheid

Klanten – zowel intern als extern – op een hartelijke manier ontvangen, gericht beluisteren en actief problemen of opportuniteiten detecteren. Vanuit eigen expertise adviseren, gericht doorverwijzen en steeds respectvol en constructief verder helpen.

 

 • Betrouwbaarheid

Te werk gaan in overeenstemming met eigen principes en verwachtingen van de organisatie, iedereen fair behandelen, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden.

 

 • Assertieve bescheidenheid

Zich bewust zijn van zijn eigen kwaliteiten en werkpunten, zonder in arrogantie te vervallen. Steeds op een constructieve manier in dialoog gaan, daarbij voldoende ruimte latend voor de ander en zijn eigen grenzen en die van de organisatie bewakend.

 

 1. Familiecompetenties

 

 • Analyseren

Zich een kritisch en rationeel oordeel vormen over de beschikbare informatie. Inzicht krijgen in oorzaak en gevolg door het essentiële van het bijkomstige te onderscheiden.

 

 • Oplossingsgericht werken

Onverwachte situaties opvangen en beheersen door, op basis van ervaring en kennis, mogelijke oplossingen af te wegen en door op eigen initiatief de taak op zich te nemen en op de beste manier op te lossen.

 

 • Ondersteunen

Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

 1. Functiespecifieke competenties

 

 • Aansturen

Geven van duidelijke instructies, opvolgen, feedback geven en bijsturen van resultaten van medewerkers opdat de doelstellingen bereikt worden.

 

 

 

 1. Functiespecifieke kennis en vaardigheden
 • kennis van het vakgebied relevant voor de operationele entiteit
 • kennis van gebruikelijke software

 

 

 1. Opmerkingen / andere functiespecifieke vereisten
 • Rijbewijs B

 

 

 1. Bijzondere aanstellingsvoorwaarden
 1. Bevordering (statutair personeel)

 

1. Bevordering naar C4 – C5

 

 • titularis van een functie op niveau C
 • minimum 4 jaar graadanciënniteit op niveau C
 • 3 positieve jaarevaluaties in de 4 jaren voorafgaand aan de bevordering
 • minimum 2 jaar aantoonbare ervaring in het vakgebied: Administratie in een dienstverlenende omgeving

 

2. Bevordering naar B1 – B3

 

 • bachelor diploma
 • titularis van een functie op niveau C of hoger
 • minimum 4 jaar graadanciënniteit op niveau C of hoger
 • 3 positieve jaarevaluaties in de 4 jaren voorafgaand aan de bevordering
 • minimum 2 jaar aantoonbare ervaring in het vakgebied: Administratie in een dienstverlenende omgeving

 

 1. Aanwerving

 

 • bachelor diploma
 • minimum 2 jaar aantoonbare ervaring inzake leidinggeven
 • minimum 2 jaar aantoonbare in het vakgebied: Administratie in een dienstverlenende omgeving

 

 

 1. Examenprogramma en beoordeling
 1. Examenprogramma

 

 • Schriftelijk en/of praktisch gedeelte (25 punten)

 

Aan de hand van schriftelijke en/of praktische testen worden de resultaatgebieden, het competentieprofiel - inclusief klantgerichtheid - en de functiespecifieke kennis en vaardigheden van de kandidaat getest.

 

 • Mondeling gedeelte (55 punten)

 

Mondeling wordt gepeild naar de resultaatgebieden en de functiespecifieke kennis en

vaardigheden van de kandidaat (15 punten).

In een competentiegericht interview worden de motivatie, ervaring en competenties beoordeeld op een gestructureerde manier (20 punten).

Specifieke aandacht wordt besteed aan de competentie “klantgerichtheid” (20 punten).

De verschillende examengedeelten kunnen geheel of gedeeltelijk op computer georganiseerd worden.

 

 1. Beoordeling examen

 

 • Bevordering

 

De resultaten van de interne functioneringsevaluaties (detailbeoordeling) van de 3 jaar voorafgaand aan de bevordering worden in rekening gebracht, middels een samenvattende functioneringsevaluatie (20 punten).

 

 • schriftelijk gedeelte: 50%
 • mondeling gedeelte: 50%
 • alle examengedeelten + evaluatie: 60%

 

 • Aanwerving

 

 • schriftelijk gedeelte: 50%
 • mondeling gedeelte: 50%
 • alle examengedeelten: 60%
 

 

 

 

Inschrijven

Om deel te kunnen nemen aan dit aanwervingsexamen dien je -naast het voldoen aan de algemene aanstellingsvoorwaarden- ook aan te tonen dat je voldoet aan de voorwaarden die beschreven staan in de de functiebeschrijving. Let er dan ook op dat je deze duidelijk en  voldoende uitgebreid omschrijft.  Inschrijven kan tot 26-08-2020 .
Het examen wordt uitbesteed aan een extern selectiekantoor dat jou ten gepaste tijde zal informeren over het verdere verloop.
Als je meer informatie wenst, kan je mailen naar job@farys.be of bellen naar 09/240.03.34.