Deel deze vacature

Hydraulisch modelleerder

Locatie:  Gent
Datum:  Mar 20, 2019

Situering van de functie

Domeindiensten bundelt alle werken rond exploitatie en uitbouw van drinkwaterinfrastructuur, riolering en wegenis op openbaar domein. Enerzijds ben je als accountmanager voor Domeindiensten het aanspreekpunt voor de vennoten. Je analyseert hun huidige situatie, detecteert knelpunten en capteert vragen. Op basis van een samenwerking met andere FARYS | TMVW-diensten en derden stel je een plan van aanpak voor. Je coördineert de goedgekeurde projecten en blijft de kwaliteit en het resultaat bewaken. Anderzijds volg je als projectleider de werken op. Deze opvolging omvat het volledige verloop van een project: voorontwerp, ontwerp, marktconsultatie voor aanstelling van een aannemer, werfvergaderingen en –bezoeken, afrekeningen en eindoplevering.

Functie

Als hydraulisch modelleerder ben je als expert verantwoordelijk voor accurate hydraulische modelstudies, vertaal je de bedrijfsstrategie en wetgeving naar rekenrichtlijnen en -procedures, werk je je kennis rond hydraulische modellering actief uit, ondersteun en adviseer je je collega's binnen dit kennisdomein en neem je de leiding in hydraulische modelleringsprojecten (zowel drinkwater- als saneringsinfrastructuur).

Zelfstandig instaan voor hydraulische modelstudies

 • aansturing, controle en validatie van studievoorstellen mbt hydraulische modelleringen van studiebureaus en de eventuele bijsturing ervarng; Het gaat dan over drinkwatermodellering, rioleringsontwerpen, verkavelingsontwerpen,...
 • zelfstandig uitvoeren van hydrodynamische (conceptuele) studies volgens de actuele procedures in het kader van projecten van collega's (projectleiders)
 • resultaten van bestaande modellen kritisch evalueren, valideren en verbeteringsvoorstellen doen
 • zelfstandig instaan voor het beheer van hydraulische modelleringsdossiers
 • beheerder van bestaande modellen en databanken

Het expertisegebied verder uitbouwen

 • evoluties in de markt volgen en opportuniteiten detecteren voor ons bedrijf
 • nieuwe regelgeving opvolgen en vertalen in ontwerpprocedures, rekenprocedures, richtlijnen voor studiebureaus, verkavelaars,...
 • vertalen van nieuwe regelgeving in opleidingsmodules en zo de expertise doorgeven aan collega's, studiebureau's. Instaan voor kennisoverdracht naar collega's.
 • adviezen formuleren teneinde het beleid, de aanpak en de werkwijze inzake onze activiteiten af te stemmen, te verbeteren en te ontwikkelen
 • actief en constructief participeren aan de ontwikkeling van een visie door inhoudelijke uitwerking van thema's eigen aan de expertise
 • optreden als expert of (eind-)verantwoordelijke
 • verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de modellingsprocedures

Adviseren vanuit het expertisedomein

 • in het kader van beleidsbeslissingen de nodige rapporteringen en analyses aanleveren
 • op basis van de expertise en analyses adviezen formuleren bij hydraulische vraagstukken

Rapporteren aan en overleggen met projectleiders en leidinggevende

Samenwerken met andere diensten

 

Profiel

Masterdiploma of hiermee gelijkgesteld.
Aantoonbare ervaring inzake hydraulische modellering van saneringsstelsels (Infoworks)
Aantoonbare ervaring inzake technische adviesverlening van 5 jaar.

Competenties

Assertieve bescheidenheid

Betrokkenheid

Betrouwbaarheid

Klantgerichtheid

Conceptueel denken

Zichzelf ontwikkelen

Samenwerken

Plannen en organiseren

Integreren

Vertrouwensrelatie opbouwen

Aanbod

Je vindt bij ons een uitdagende job met de nodige opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden én een mooie balans werk-privé. We bieden een contract van onbepaalde duur met plaats van tewerkstelling Gent. Naast het loon bieden we ook diverse extralegale voordelen: maaltijdcheques (€8 per dag), een hospitalisatieverzekering, tussenkomst voor milieuvriendelijk woon-werkverkeer, mogelijkheid tot bedrijfsfiets, tussenkomst internetabonnement, compensatie van overuren in verlof, een uurrooster van 40u/week met flexibele uurregeling,…

 

 

Selectieprocedure

De kracht van onze dienstverlening is de diversiteit en deskundigheid van onze teams. FARYS|TMVW focust op kwaliteiten en competenties van medewerkers ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, seksuele geaardheid of afkomst.

Voor meer informatie over deze vacature of selectieprocedure kan je contact opnemen met Els Maes via job@farys.be.


Vacaturesegment: Hydraulics, Engineering

Zoek soortgelijke vacatures: