Laden...
Deel deze vacature

Teamverantwoordelijke projecten drinkwater

Locatie:  Brugge
Datum:  12-feb-2021

Situering van de functie

Onze zones in Gent, Brugge, Ronse en Asse zorgen voor de exploitatie en de uitbouw van drinkwaterinfrastructuur, riolering en wegenis op openbaar domein. In elke zone focust de entiteit ‘Projecten drinkwater’ zich op alle (investerings)projecten rond de drinkwaterinfrastructuur. Denk hierbij aan projecten bij nieuwe verkavelingen, wegeniswerken, … Deze entiteit bestaat uit een teamverantwoordelijke, assistent-projectleiders en projectcoördinatoren.

Functie

Als teamverantwoordelijke leid en coördineer je het team Projecten drinkwater. Dit team bestaat in onze zone in Brugge uit een 9-tal personen. Zij realiseren opdrachten, werven en projecten inzake het beheer van het drinkwaternet. Jij stimuleert jouw team zodat zij hun taken iedere dag gemotiveerd kunnen opnemen en zodat zij zich kunnen ontwikkelen in hun job. Je verwerkt projectaanvragen en bepaalt of deze in aanmerking komen om uitgevoerd te worden. Je analyseert de grootte en complexiteit van de projecten en zorgt voor een billijke verdeling van de projecten onder jouw team. Je bespreekt de operationele planning met het team en geeft hen de nodige verantwoordelijkheid bij de realisatie van hun opdrachten en werven. Als betrokken teamverantwoordelijke volg je de kwaliteit, timing en budgetten van de projecten overkoepelend op. Je bent het aanspreekpunt voor jouw team bij afwijkingen of uitdagingen in hun projecten. Je geeft waar nodig feedback en optimaliseert samen met jouw medewerkers de efficiëntie van onze werkprocedures. In deze functie rapporteer je tot slot aan de gebiedsmanager.

 

Je zorgt voor de dagelijkse coördinatie van het team Projecten drinkwater

 • Je maakt de operationele planning voor het team op en bewaakt deze
 • Je volgt de uitvoering van de opdrachten in het kader van drinkwater op
 • Je voert kwaliteitscontroles uit op de geleverde werken 
 • Je bespreekt planning, knelpunten en prioriteiten met de gebiedsmanager 
 • Je neemt initiatief in de ontwikkeling en/of verbetering van de werkmethodes en –procedures om de werking van het team te optimaliseren 
 • Je treedt oplossingsgericht op bij problemen
 • Je adviseert medewerkers vanuit je eigen expertise bij de uitvoering van de opdrachten 
 • Je komt tussen en neemt beslissingen in complexere projecten

 

Je geeft leiding aan het team en motiveert de medewerkers

 • Je neemt verantwoordelijkheid op voor de werking van het team 
 • Je motiveert medewerkers om de hen toegewezen taken tijdig en kwaliteitsvol af te werken 
 • Je ondersteunt, begeleidt en stimuleert medewerkers 
 • Je fungeert als aanspreekpunt voor medewerkers en zorgt voor informatiedoorstroming
 • Je bespreekt de resultaten en geeft feedback over geleverde prestaties 
 • Je detecteert en bespreekt opleidingsnoden van medewerkers 
 • Je stimuleert medewerkers in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te vertrouwen op basis van inzicht in hun kunnen en de beschikbare middelen 

 

Je helpt de efficiëntie van de entiteit optimaliseren

 • Je bespreekt knelpunten in processen en stelt oplossingen voor 
 • Je rapporteert over de stand van zaken en realisaties van dossiers en deelprojecten 
 • Je bespreekt planning en prioriteiten rekening houdend met het doel van het departement 
 • Je volgt de evolutie in het vakgebied op met oog op voortdurende verbetering van de dienstverlening 

 

Je levert dossiers en projecten correct op door samen te werken met collega’s, belanghebbenden en andere entiteiten

 • Je bewaakt de interne richtlijnen en besluitvormingsprocessen en past deze toe
 • Je werkt loyaal samen met andere entiteiten 
 • Je wisselt regelmatig ervaring en informatie uit
 • Je neemt deel aan overleg en coördinatievergaderingen 
 • Je vertegenwoordigt onze organisatie op adequate wijze bij externe instanties – vennoten, klanten, leveranciers 

Profiel

 • Je bezit een masterdiploma en blikt terug op minstens 2 jaar ervaring in een relevante context, waardoor je bv. affiniteit hebt met het reilen en zeilen op het terrein van werven en projecten, alsook met het analyseren van lastenboeken en bestekken
 • Je kijkt daarnaast ook terug op minstens 2 jaar leidinggevende ervaring.
 • Je houdt van methodisch en efficiënt werken. Je ziet mogelijkheden om zaken vlotter te laten verlopen en haalt er voldoening uit om die mogelijkheden te concretiseren.
 • Je weet als leidinggevende je team enerzijds enthousiast te sturen en anderzijds ondersteund te begeleiden. Je ziet toe op kwaliteit, timing en budgetten, maar hebt evenveel oog voor de motivatie en betrokkenheid van jouw team.
 • Je hebt een rijbewijs B, je zal nl. ook regelmatig buitenshuis actief zijn.
 • Je werkt tot slot vlot samen met anderen, teamspelers hebben bij ons altijd een grote streep voor. We hechten er daarbij belang aan om te luisteren naar elkaar, maar verwachten van jou ook een constructief-assertieve ingesteldheid vanuit jouw expertise.

Competenties

Assertieve bescheidenheid
Betrokkenheid
Betrouwbaarheid
Klantgerichtheid
Aansturen
Aanpassingsvermogen
Integreren
Motiveren
Plannen en organiseren
Vertrouwensrelatie opbouwen

Aanbod

Je vindt bij ons een uitdagende job met de nodige opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden én een mooie balans werk-privé. We bieden een contract van onbepaalde duur met plaats van tewerkstelling Brugge. Naast het loon bieden we ook diverse extralegale voordelen: maaltijdcheques (€8 per dag), een hospitalisatieverzekering, tussenkomst voor milieuvriendelijk woon-werkverkeer, mogelijkheid tot bedrijfswagen, mogelijkheid tot bedrijfsfiets, tussenkomst internetabonnement, compensatie van overuren in verlof, een uurrooster van 40u/week met flexibele uurregeling,…

 

 

Selectieprocedure

De kracht van onze dienstverlening is de diversiteit en deskundigheid van onze teams. FARYS|TMVW focust op kwaliteiten en competenties van medewerkers ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, seksuele geaardheid of afkomst.

Voor meer informatie over deze vacature of selectieprocedure kan je contact opnemen met Kenneth Bruggeman via job@farys.be.