Laden...
Deel deze vacature

Technieker drinkwater Brugge

Locatie:  Brugge
Datum:  25-dec-2020
Situering van de functie

Exploitatie staat in voor de optimale werking van onze infrastructuur (drinkwaternetten, rioleringen, pompstations, wegen,…) met het oog op het verzekeren van een continue klanttevredenheid.

Functie

Uitvoeren van diverse werkzaamheden zodat de aanleg en het onderhoud van de waterinfrastructuur klantgericht, tijdig, kwaliteitsvol en veilig afgewerkt wordt.

 

Uitvoeren van diverse werkzaamheden aan de waterinfrastructuur

 • graafwerk (manueel of machinaal)
 • signalisatie aanbrengen en inrichten van de bouwplaats om op een veilige en correcte wijze de werken aan te vatten
 • transport en stockage van de materialen begeleiden
 • aanleggen van de waterleiding
 • maken van verbindingen en aansluitingen
 • wegherstel

 

Uitvoeren van diverse andere opdrachten in het kader van werken aan de waterinfrastructuur

 • het opsporen en dichten van lekken
 • oog hebben voor en waken over de veiligheid en orde om een veilige werksituatie te creëren voor zichzelf, de collega’s en omwonenden
 • verwittigen van klanten van de wateronderbreking
 • regelmatig rapporteren aan de (adjunct-)werkleider
 • diverse taken in het kader van de kwaliteitscontrole van het drinkwater uitvoeren
 • kennis over materialen en werktuigen regelmatig bijschaven
Profiel

(Technische) kennis en ervaring:

 • basiskennis van de waterinfrastructuur
 • praktische vaardigheid bij het hanteren en monteren van buizen
 • het oordeelkundig gebruik van (basis)werktuigen zoals mechanische, elektrische en elektronische gereedschappen en toestellen
 • kennis van veiligheidsvoorschriften en signalisatie
 • planlezen
 • praktische kennis van relevante werkinstructies, procedures, … en de toepassing ervan
 • taalkundige en wiskundige vaardigheid om de noodzakelijke verslagen en berekeningen te kunnen maken
 • rijbewijs B

Andere functiespecifieke vereisten:

 • ingeschakeld in het wachtsysteem
 • werken in slechte weersomstandigheden
 • bereidheid tot werken buiten de diensturen
 • zwaar fysisch werk verrichten
Competenties
Assertieve bescheidenheid
Betrokkenheid
Betrouwbaarheid
Klantgerichtheid
Informatie verwerken
Taken uitvoeren
Kennis en informatie delen
Aanbod

Je vindt bij ons een uitdagende job met de nodige opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden én een mooie balans werk-privé. We bieden een contract van onbepaalde duur met plaats van tewerkstelling Brugge (Peraltastraat). Naast het loon bieden we ook diverse extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 8,- per dag), een hospitalisatieverzekering, tussenkomst voor milieuvriendelijk woon-werkverkeer, mogelijkheid tot bedrijfsfiets, tussenkomst internetabonnement, compensatie van overuren in verlof, een uurrooster van 40u/week met flexibele uurregeling,…

 

 

Selectieprocedure

De kracht van onze dienstverlening is de diversiteit en deskundigheid van onze teams. FARYS|TMVW focust op kwaliteiten en competenties van medewerkers ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, seksuele geaardheid of afkomst.

Voor meer informatie over deze vacature of selectieprocedure kan je contact opnemen met Els Maes via job@farys.be.